1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez drukarnię internetową Twojedruki.pl. Właścicielem drukarni oraz administratorem danych jest: Sors Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 2a, 64-360 Zbąszyń, tel. 68 38 46 400, NIP 7881994196, REGON 302141646, KRS 0000423629. Dane są gromadzone i przetwarzane na potrzeby serwisu zgodnie z  przepisami art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

2. W trakcie tworzenie konta i składania zamówień pozyskujemy następujące dane:

  • nazwę przedsiębiorstwa,
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres siedziby przedsiębiorstwa,
  • adres dostawy,
  • numer telefonu,
  • adres mailowy,
  • NIP.

 

3. Podanie danych osobowych opiera się na zasadach dobrowolności. Jest ono jednak niezbędnym warunkiem rozpoczęcia współpracy między klientem i portalem Twojedruki.pl. Pozyskane dane służą do rejestracji w sklepie internetowym Twojedruki.pl oraz realizacji umów sprzedaży zawartych między klientami, a drukarnią (spółką Sors Sp. z o.o.). Administrator danych zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i zbierane dla zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

 

4. Dane przechowywane są przez cały okres trwania aktywnego konta użytkownika w serwisie. Po usunięciu konta pozyskane dane zostaną usunięte.

 

5. Pozyskanie dane osobowe mogą być przekazywane partnerom drukarni internetowej Twojeduki.pl (Sors Sp. z o.o.) tzn. podwykonawcom, firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi wspierające system sprzedaży oraz operatorom transakcji płatniczych. Ich przekazanie jest niezbędne do realizacji umów sprzedaży zawartych między klientami i drukarnią internetową Twojedruki.pl. Dane te nie będą sprzedawane lub przekazywane tym podmiotom w celu prowadzenia przez te podmioty własnych akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych.

 

6. Osobna zgoda wymagana jest na przetwarzanie pozyskanych danych osobowych w celach marketingowych i bez niej takie działania jak np. przesyłanie informacji o aktualnych promocjach, przesyłanie kuponów rabatowych w formie newsletteru nie będą realizowane. Jeśli zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, oznacza to także na wyrażenie zgody na przekazanie tych danych podmiotom świadczącym usługi marketingowe na rzecz Sors Sp. z o.o. i drukarni internetowej Twojedruki.pl. Dane te nie będą sprzedawane lub przekazywane tym podmiotom w celu prowadzenia przez te podmioty własnych akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych.

 

7. Od klientów pozyskujemy i przechowujemy tylko te dane, które są niezbędne założenia konta w drukarni internetowej i realizacji umów sprzedaży. Dane przekazywane są na serwer zabezpieczony protokołem SSL (Secure Socjet Layer). Systemy płatności, które dostępne są w drukarni internetowej Twojedruki.pl są zabezpieczone przez dostawców tych usług (aktulanie serwis PAYu). Dostawcy tych usług posiadaja własne polityki prywatności i we własnym zakresie zabezpieczają dane przekazane im przez drukarnię internetową Twojedruki.pl (Sors Sp. z o.o.).

 

8. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa z korzystania z serwisu i ochrony danych osobowych należy zachować w tajemnicy login i hasło umożliwiające dostęp do serwisu. Po zakończeniu korzystania z serwisu należy się wylogować.

 

9. Każdy klient ma prawo do sprawdzenia jakie jego dane są w posiadaniu serwisu. Klient ma także prawo do ich sprostowania, modyfikacji, a także usunięcia. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

10. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sors Sp. z o.o. dane takie udostępni.

 

11. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. Po skorzystaniu z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych z wyłączeniem sytuacji, która stanowi nadrzędne prawo ponad niniejszą polityką prywatności.

-->
powered by iwarePRINT

Szanowni Klienci,

ze względu na sytuację na rynku papiernicznym i związane z tym problemy z dostawą surowców, mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień.

Dokładamy wszelkch starań by były one nie dłuższe niż 1-2 dni robocze.

Pozdrawiamy serdecznie, zespół drukarni Twojedruki.pl